Contact

Boekbinderij Willem Koeberg

Paradijsplein 53

1093 NJ Amsterdam

Leslocatie: Basisschool de Nautilus, Soembawastraat 63, 1095 VZ

020 6939369

06 11265029

willem@boekeninbinden.nl

Giro: NL36 INGB 0005180918

KvK: Amsterdam 190.712